A Takım İdari Kadro

Gökhan Macit
Genel Müdür
Haluk Cengiz
Ulaştırma Sorumlusu
Önder Bozbay
Malzeme Sorumlusu
Murat Taş
Malzeme Sorumlusu
Uğur Eren Malatya
Kulüp Medya Sorumlusu