Haberler

DELEGELERİMİZİN DİKKATİNE

Etİmesgut Beledİyespor Kulübü Derneğİ Olağan Genel Kurul toplantısı 05.06.2022 Pazar günü saat 10.00’da Etİmesgut Beledİyesİ Devlet Bahçelİ EğİTİm Spor ve Yaşam Merkezİ / Spor kulübü bİnasında yapılacaktır.
Yeterlİ çoğunluk sağlanamaması halİnde
20.06.2022 pazartesİ GÜNÜ saat 10:00’DA
AYNI adreste gerçekleştİrİlecektİr.
Bütün üyelerİMİZİN katılması önemle rİca olunur.

GÜNDEM
1-Açılış Yoklama,
2-Dİvan Seçİmİ ve Saygı Duruşu, İstİklal Marşı’nın Okunması
3-Yönetİm Kurulu Faalİyet Raporunun okunması ve İbrası
4-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü
5-Dernek Tahmİnİ Bütçesİnİn görüşülmesi ve kabulü
6-Organ Seçİmlerİ
7-Dİlek ve temennİler kapanış